Seniorská domácnost

Rodinný dům

Bytový dům

Firma/Živnostník

Obec/Městys/Město/ Firmy vlastněné obcí/Městem, Školy, Vodovody a kanalizace

Seniorská domácnost v rodinném domě

<a href="http://www.freepik.com">Designed by upklyak / Freepik</a>
Seniorská domácnost má několik možností, jak si pořídit solární panely nebo celou elektrárnu zdarma nebo bez placení. Solární ohřev vody je v případě, že bydlí ve svém domě a jsou jen seniorská nebo jinak znevýhodněná domácnost ve většině případů kryté plně dotací.
V případě, že má takový dům větší spotřebu energií, tak se vyplatí postavit kompletní systém, kdy vyřídíme dotaci, případně úvěr a budeme garantovat, že platba bude nižší, než platba by byla platba za energie bez solární elektrárny. Navíc získá taková domácnost energetickou bezpečnost.

Solární ohřev vody

Solární ohřev vody je nejednoduší fotovoltaická elektrárna. Skládá se ze 6 ks fotovoltaických panelů o výkonu většinou 550W, bezpečnostních prvků, jednoduchého střídače, na který nelze připojit nic jiného než bojlér a bojlér. Dále je na celý systém udělaná revize. Zajistíme případně i komunikaci na získání dotace. Dotace je 90 tisíc Kč.

FVE s garancí

Víme jak naše fotovoltaiky fungují, kolik energie vyrobí, podle toho jaká jste domácnost a podle Vaší spotřeby spočítáme, kolik ji spotřebujete vy, kolik bude na prodej a kolik nutno nakoupit a z těchto údajů víme, zda se Vám fotovoltaika vyplatí nebo ne. A když řekneme, že vyplatí, tak garantujeme, že když si vezmete úvěr, tak nezaplatíte za úvěr a novou platbu za elektrickou energii poníženou o příjem z prodeje přebytečné energie více, než by jste platily za elektrickou energii, kdyby jste fotovoltaiku neměly. Garanci lze rozšířit i na tepelné čerpadlo. Financování za výhodných podmínek zprostředkováváme. Uvědomte si, že při ztrátě partnera Vám náklady na provoz nemovitosti, životní náklady zůstanou téměř stejné, ale příjmy se velice výrazně sníží. Fotovoltaická elektrárna je jednou s forem zabezpečení.

FVE zdarma

Fotovoltaika zdarma je vhodná pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, zadlužovat se nebo brát na sebe závazky. Postavíme fotovoltaiku na Vaší nemovitosti, přebereme Vaše odběrné místo, budeme Vám dodávat elektrickou energii z fotovoltaiky a prodávat přebytky. Na tento systém dáme do katastru nemovitostí zástavu a po 10 letech Vám zdarma celý systém předáme, převedeme nazpět odběrné místo. Za elektrickou energii budete platit stejně jako by jste byly s elektrickou energií u ČEZ Prodej a.s. podle ceníku na dobu neurčitou. Systém budeme na vlastní náklady celou dobu udržovat a provádět potřebný servis. Případně jej vylepšovat.

Seniorská domácnost v bytovém domě

Je to nejsložitější a aby bylo možné čerpat dotace, tak je nutné, aby se opatření dělalo pro celý dům. Stačí nám předat kontakt na správce, družstvo a vše s ním domluvíme. Představíme na schůzi a v případě zájmu nadpolovičního počtu vlastníků, tak realizujeme.

rodinný dům

<a href="http://www.freepik.com">Designed by studiogstock / Freepik</a>

Fotovoltaiku a případně tepelné čerpadlo, nádrž na dešťovou vodu si můžete pořídit za své peníze, připravíme Vám rádi nabídku včetně ekonomiky projektu nebo můžete využít naší nabídku.

FVE s garancí

Díky našim detailním znalostí trhu a fungování fotovoltaických elektráren Vám garantujeme, že když řekneme, že se Vám fotovoltaická elektrárna vyplatí, tak Vám na to dáme smluvní GARANCI.
Garance spočívá v tom, že v případě, že by platba za splátku elektrárny a platba za elektrickou energii ponížená o prodej elektrické energie byla vyšší než platba za stejné množství spotřebované elektrické energie podle ceníku ČEZ Prodej a.s. na dobu neurčitou, tak Vám rozdíl uhradíme. Garance se poskytuje na úver na 10 let a po celou dobu splácení. Podmínka je, že se výrazně nesníží spotřeba elektrické energie v domě. Navíc tuto garanci můžeme rozšířit o námi dodané tepelné čerpadlo.

FVE zdarma

Fotovoltaika zdarma je vhodná pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, zadlužovat se nebo brát na sebe závazky. Postavíme fotovoltaiku na Vaší nemovitosti, přebereme Vaše odběrné místo, budeme Vám dodávat elektrickou energii z fotovoltaiky a prodávat přebytky. Na tento systém dáme do katastru nemovitostí zástavu a po 10 letech Vám zdarma celý systém předáme, převedeme nazpět odběrné místo. Za elektrickou energii budete platit stejně jako by jste byly s elektrickou energií u ČEZ Prodej a.s. podle ceníku na dobu neurčitou. Systém budeme na vlastní náklady celou dobu udržovat a provádět potřebný servis. Případně jej vylepšovat.

bytový dům

<a href="http://www.freepik.com">Designed by vectorjuice / Freepik</a>

Bytový dům a fotovoltaika je nejtěžší disciplína. Je nejsložitější. Když se udělá dobře, tak zajistí energetickou a ekonomickou bezpečnost vlastníků bytů. Když postavíte systém špatně nebo špatný systém, tak návratnost bude v nedohlednu, vyberete si dotace, nezabezpečíte si energetickou bezpečnost – celý dům na záloze elektrické energie. Například stavět ohřev vody pro bytový dům, je vyloženě nesmysl. Spotřeba energie na ohřev vodu v domě cca ¼. Aby pořádně fungoval i na jaře a na podzim, tak zaberete celou střechu. Navíc při použití plynu nebo centrálního vytápění většinou šetříte energii, která je relativně levná oproti elektrické energii.
Fotovoltaická elektrárna s připojením všech bytů, většími bateriemi a tepelným čerpadlem, dokáže ušetřit až 60% energie spotřebované v domě. Při zapojení elektromobilů a dopravy i více.
Ale ekonomicky dokáže snížit náklady na energie až o 75%. Návratnost je okolo 4-6 let. Výstavba může být za Vaše peníze nebo bez nich.
Zabezpečujeme měření a předání podkladů pro rozúčtování energií. A to včetně splnění nové vyhlášky a přístupu k datům po měsících.
Součást jsou většinou i nové elektrické stoupačky.

Fotovoltaika s garancí

Na základě spotřeb elektrické energie jednotlivých odběratelů, případně jiných energií, celkové spotřeby energií celého domu, uděláme analýzu, podle možnosti umístění jednotlivých zařízení Vám uděláme nabídku včetně ekonomiky celého projektu. Když Vám bude vyhovovat, tak zajistíme financování, výstavbu, veškerou administrativu a poté budeme provozovat a servisovat.
V případě akceptace všech doporučení, budeme i GARANTOVAT, že ušetříte. V případě, že by to tak nebylo, tak Vám rozdíl uhradíme. Splátka úvěru je většinou na 10 let a na stejnou dobu je poskytována záruka i GARANCE výhodnosti. Všechny náležitosti jsou zakotveny ve smlouvě.

FVE zdarma

Celou elektrárnu a případně další dohodnutá opatření postavíme na naše náklady, přepošlete nám jen dotaci. O všem bude uzavřena smlouva. Převezmeme odběrná místa a sloučíme je a budeme Vám dodávat elektrickou energii. Cena bude určena ve smlouvě. Po ukončení smlouvy bude celý systém předán domu včetně všech odběrných míst. Energie budou měřeny tak, aby sloužily jako podklady pro rozúčtování energií na jednotlivá odběrná místa.
Domu se vyplatí vždy, veškerá rizika přebíráme my, Vy máte jen výhody a to po celou dobu trvání smlouvy. Poté máte celý funkční systém zdarma.

firma / živnostník

<a href="http://www.freepik.com">Designed by pikisuperstar / Freepik</a>

V současné době jsou pro firmy a živnostníky vypsány nebo připravovány velice zajímavé dotace. Včetně hodně velkých systémů. Dnes je slušná návratnost i bez dotací, ale například připravované dotace z programu OPTAK mohou dostat návratnost až na 3 roky. Zajišťujeme kompletní servis a možnost výstavby za Vaše peníze, se zajištěním úvěru nebo celý systém postavíme a provozujeme my, dodáváme Vám energii za dohodnutých podmínek, přebereme Vaše odběrné místo a po smluvně uvedené době Vám celý systém a odběrné místo za předem dohodnutých podmínek předáme. Většinou to bude zdarma. Garantujeme, že systém bude v té době plně funkční.

Fotovoltaika a další opatření s garancí

Zajistíme, postavíme dotovaná opatření a zajistíme na ně financování. Smluvně budeme garantovat, že Vám zajistí úspory. V případě, že ne, tak Vám rozdíl uhradíme. Fotovoltaickou elektrárnu a případně tepelné čerpadlo budeme i po smluvně danou dobu provozovat a servisovat. Vše je dané dopředu za jasných podmínek a smluvně podložené. Po dobu smlouvy platí i záruka na funčnost systému.

Fotovoltaika a další opatření zdarma

Přebereme Vaše odběrné nebo odběrná místa elektrické energie, postavíme potřebné technologie – fotovoltaickou elektrárnu, vytápění a podobně a budeme Vám dodávat energie. Vy je budete za předem jasně daných podmínek hradit. Po uplynutí smluvně dané doby Vám celý funkční systém předáme včetně odběrných míst.

Obec/Městys/Město/ Firmy vlasněné obcí/Městem, Školy, Vodovody a kanalizace …

Designed by vectorjuice / Freepik

Jako první krok uděláme energetický audit, připravíme energetickou koncepci a v případě schválení budeme postupně realizovat. Případně včetně zajištěného financování, výstavby, provozování. Vše za jasných podmínek, záruk a garancí.

Fotovoltaika a další projekty s garancí

Poskytneme Vám záruku, že se námi vybudovaný systém vyplatí, přinese přesně to co jsme garantovaly, postavily a slíbily. Je možné zajistit i financování. V rámci projektu je i zajištění optimální dotace a financování. Návratnost většiny opatření je mezi 2 a 5 lety. V případě velkých projektů například termální baterie je do 10 let. Zajistíte si tím energetickou samostatnost a nezávislost. Zafixujete si současné ceny energií na dobu návratnosti a poté je máte zdarma. Projekty nemusí být jen fotovoltaika, ale i ukládání energie včetně dlouhodobého – z léta na zimu, výroba jak elektrické tak tepelné energie, úspory ve formě zateplení, změny procesů, tepelná čerpadla. Rekonstrukce otopných soustav a tepláren.

Fotovoltaika a další projekty zdarma

Jedná se o PPP projekty, kdy za jasně daných podmínek projekty uskutečníme, budeme provozovat, vy budete našimi zákazníky po smluvně danou dobu a poté zdarma přejdou do Vašeho vlastnictví. Celou dobu garantujeme plní funkčnost a servis.

BLOG

Kongres Vize Energetiky 2024

Dobrý den, na základě zkušeností z jednání s obcemi, firmami, domy a domácnostmi jsme se rozhodly připravit pro Vás kongres Vize Energetiky 2024, který se koná v Plzni v Parkhotelu 13.3.2024. Podrobnosti a program je na stránkách www.vizeenergetiky.cz. Shrnuly jsme...

číst více

Domažlice

Česká síť, s.r.o.
Boženy Němcové 120
344 01, Domažlice

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Klatovy

Česká síť, s.r.o.
Pražská 184
339 01, Klatovy

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Plzeň

Česká síť, s.r.o.
Kaznějovská 60
323 00, Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

Vchod je ze zadní strany bytového domu od Západní ulice.

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. Kvůli vývoji na televizním trhu se může skladba programů měnit.

TOPlist