Energetická řešení

Energetická řešení

pro bytové domy

Aktuální nabídka – klikni zde.

Energetika bytového domu má některá specifika. Prvním je potřeba měřit a účtovat odebrané energie. Chytrá elektrárna umí měřit po minutě. Přesně a spravedlivě rozúčtovávat spotřebované energie. Například u elektrické energie umíme přesně rozpoznat, zda elektrická energie pochází přímo z fotovoltaických panelů nebo byla mezi tím uložena v baterii nebo nakoupena z veřejné sítě. Podle toho umí přesně určit cenu. Například energie přímo dodaná ze solární elektrárny bude za 1 Kč, energie ze solární elektrárny uložená v bateriích za 2 Kč a nakoupená ze sítě za 8 Kč. Pro domácnost to znamená, že když budou například prát a vařit když svítí sluníčko, vyjde vyprání jedné pračky na 1 Kč, ale když budou prát ráno, tak je vyjde na 8 Kč.

První otázka, která většinou padne při jednání je, kolik nás to bude stát. Je zcela chybná. Správná otázka je, jak rychle se nám investice vrátí. Návratnost investice je okolo 3-5 let. Záleží na velikosti plochy na umístění solárních panelů, cen energií a chování domácností.

Hlavní část energetického řešení bytového domu a je jedno zda je to SVJ, družstevní nebo nájemní dům je fotovoltaická elektrárna. Skládá se z panelů včetně konstrukcí. Panely jsou většinou umístěny na střeše, ale mohou být umístěny i na svislých konstrukcích, na stěně, balkonech. Mohou plnit funkci plotu, zastřešení parkovacích míst. Navíc se dá plocha na střeše optimálně využít správným směrováním. Nemusí být jen na jih, ale orientace východ – západ je pro ekonomiku projektu velice dobrá. Vejde se větší výkon elektrárny na stejnou plochu a navíc vyrábí od východu slunce do jeho západu. V době, kdy je větší spotřeba v domě a vyšší cena energie na spotovém trhu. Navíc získáte dotaci 15.000,- Kč na jeden kWp panelů.

Druhá podstatná část elektrárny je měnič s bateriemi. Měnič musí být říditelný, aby šlo optimalizovat energetické fungování celého systému musí mít přesnou regulaci fungování – směrování energie podle aktuální potřeby. Zabránit nechtěným přetokům do veřejné sítě. Nakupovat energii jen v době kdy je levná – umět nabíjet baterie nejen ze solárních panelů, ale i z veřejné sítě. Toto umožňuje prodávat přebytky za nejvyšší ceny a naopak nakupovat elektrickou energii v době, kdy je nejlevnější. Baterie jsou optimální o kapacitě, která umožní akumulovat energii potřebnou pro celodenní provoz celého domu. Dotaci získáte na 1,5 násobek výkonu panelů a je 10.000 Kč za 1 kWh baterie. Dle zkušeností je optimální velikost větší 2 až 4 násobek výkonu elektrárny.

Dále můžete dostat dotaci 10.000 Kč za připojení bytu do energetického společenství. Podmínka je regulace celého systému a přednostní využití el. energie v domě. Buď ovládáním některých zásuvek – typicky například mrazák nebo ohřevem vody. Většinou instalujeme i nové elektrické stoupačky, které Vám pomůže uhradit dotace. Celý dům nebo vchod se připojuje na jedno odběrné místo. Vyúčtování spotřebované energie probíhá podle požadavku domu. Může být hlídaná úhrada a v případě, že není provedena, tak upomínán odběratel. Podklady jsou předány do účetnictví domu.

Druhá část energetického řešení je optimalizace výroby a spotřeby tepelné energie. Jak na ohřev vody tak topení. Řešení obsahuje výrobu – většinou tepelné čerpadlo a další zdroj a jejich přepínání podle toho, který je ekonomicky výhodnější. Tepelné čerpadlo například při ohřevu teplé vody má po část roku ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou 0 provozní náklady. Stejně tak zajišťujeme měření a rozúčtování podle reálné spotřeby a v souladu s příslušnými vyhláškami.

Na celý projekt včetně případného zateplení nebo stavebních úprav umíme zajistit jak dotace tak financování za velice výhodných podmínek. Bytové domy mají velice štědré dotace z programu Nová zelená úsporám. Navíc mohou získat i dotaci na nabíjecí místa elektromobilů, zateplení, využití odpadní vody, zelenou střechu, výměnu tepelného zdroje.

Bytový dům je z hlediska dotací dům o 4 a více bytech.V současné době je potřeba pro využití dotací souhlas majitelů  nemovitosti, u SVJ stačí souhlas schůze, nemusí být souhlas všech majitelů domu. Instalaci solární elektrárny získáte elektrickou energii na přibližně 40 let za cenu přibližně 80 haléřů za 1 kWh. Teplou vodu za pomocí solární energie a tepelného čerpadla za cenu přibližně 1 Kč za 1 kWh. Nikdy ji takto levně jinak nevyrobíte ani nekoupíte.  Je to cesta, jak snížit náklady na bydlení všech obyvatel domu. Řešení nejen postavíme, ale i provozujeme. Máme vhodné řešení jak pro SVJ, družstva, obecní a činžovní domy. U SVJ můžete prodejem energií i plnit fond oprav. U činžovního, družstevního nebo obecního domu je to další forma výdělku, jak na elektrické energii, tak teplé vodě i topení. Protože je každý dům specifický zpracujeme vám ekonomicky optimální energetické řešení včetně jeho ceny a možnosti financování. Neváhejte a využijte drahé energie ve svůj vlastní prospěch. Málo kdo je tak bohatý, aby platil za drahé energie.

Názorný příklad je na 3 straně letáku.

 

Instalace elektrárny

První krok je zjištění stávajícího stavu, rozbor možností a návrh optimálního řešení. Po doladění je podepsána smlouva a uhrazená záloha. Aby jsme ušetřily navýšení příkonu do domu jsou sloučeny odběrná místa do jednoho. Mezi tím instalováno nové měření odběrů a případně nové stoupačky elektrické energie. Poté je podána žádost o připojení elektrárny k distribuční síti.

Po podání žádosti o paralelní připojení na distribuční společnost a její schválení je podepsán návrh smlouvy na připojení elektrárny. Instalace se skládá z několika následných kroků.
Po podpis smlouvy s distribucí a obdržení materiálu se začíná budovat samotná elektrárna. Umístění konstrukcí s panely vně domu, umístění měniče s bateriemi ve vhodném prostoru a vzájemné propojení a připojení jednotlivých částí. Instalace bezpečnostních prvků.
Po dokončení elektrárny je spuštěn zkušební provoz bez přetoků do sítě. Zajištěna revize celého projektu, vystavena faktura na zbytek ceny, podaná žádost na distribuční firmu na připojení elektrárny pro prodej přebytků a podaná žádost o dotaci.
Po výměně elektroměru a připojení distribuční firmou se mohou začít prodávat případné přebytky do sítě.
Stejně tak umíme zakomponovat do energetického hospodářství domu i tepelné čerpadlo. Vše měřit, regulovat a účtovat.

 Provoz elektrárny a celého energetického hospodářství domu

Díky chytrému řízení se celý energetický provoz domu ekonomicky optimalizuje. Díky bateriím se maximalizuje množství energie ze samovýroby i vámi spotřebovanou. To přináší největší zisk, nemusíte za ní nikomu platit a lépe a rychleji se Vám vrací počáteční investice. Optimální je i změna chování obyvatel domu. Pořizovat nové spotřebiče tak, aby byly chytré a uměly komunikovat s řízením elektrárny a maximálně se využila energie v době výroby – když svítí sluníčko. Minimalizují se tak energetické ztráty, stačí menší baterie a baterie déle vydrží. 20 let a déle.
Přebytky výroby elektrické energie se ukládají do baterií na dobu kdy se vyrábí méně než se spotřebovává. Typicky na podvečer a noc. Energie z baterie je o něco dražší než z přímé výroby, o odpis baterie a ztráty s uložením a zpětném odběru z baterie. Odpis máte zaplacen v pořizovací ceně elektrárny, takže zdražení energie oproti přímo vyrobené ztrátami je o cca 10%. Bavíme se o ceně energie ze slunce ve výši cca 1 Kč za 1 kWh, u energie z baterie 1 Kč a 10 haléřů.
Při nedostatku energie v bateriích a nízké výrobě je energie dokupována. Díky hybridnímu měniči, který má i integrovanou nabíječku baterií z distribuční sítě a chytrému řízení je nakupována v době, kdy je nejlevnější a v optimálním množství. Například v zimě je nakoupena v noci, kdy je její cena například 2 Kč za 1 kWh a nabity baterie na celý další den a ne ve chvíli kdy je potřeba a stojí 10 Kč za 1 kWh.
Důležitý benefit je i to, že jste z velké části chráněni proti výpadkům elektrické energie. Krátké vůbec nezaregistrujete a při delším podle ročního období maximálně budete muset upravit své chování. Například neprat, nemít nádobí v myčce, nevysávat. Ale to se bavíme jen o době, kdy ostatní nemohou dělat nic. Vy se jen omezíte v některých činnostech. Pořád můžete vařit, jde Vám lednička, počítač, televize, Internet, topení.
Integrace tepelného čerpadla do energetiky domu Vám zlevní teplo a teplou vodu. Výše úspor záleží na topném médiu a jeho ceně. Při výrobě tepla pomocí elektrické energie ze solární elektrárny se včetně odpisů dostáváte na cenu 1 Kč za 1 kWh tepla. Díky vysoké účinnosti a špičkové regulovatelnosti je to nejlevnější energie na trhu. Levněji snad vyjde jen samovýroba dřeva z vlastního lesa. Ale nesmíte do toho počítat svoji práci. Díky přesnému řízení tepelného čerpadla podle dostupných dat včetně předpovědi počasí a ceny elektrické energie dosahujeme výborných výsledků. Jako doplňkový zdroj tepla doporučujeme nechat i stávající zdroj. A to z několika důvodů. Záloha se vždy hodí. Ve velkých mrazech se může stát, že stávající zdroj bude produkovat teplo levněji a kombinace dvou zdrojů ušetří investiční náklady, protože bude stačit méně výkonné tepelné čerpadlo. Plynový kotel a automatický kotel umíme ovládat tak, aby celý systém byl ekonomicky optimální.

Ke dni 31.8.2023 máme hotové 4 elektrárny na bytových domech a další jsou ve výstavbě.

nabízíme řešení pro každého

Rodinné domy

Bytové domy

živnostníci a firmy

ohřev vody

POTŘEBUJETE PORADIT? KLIDNĚ NÁM ZANECHTE SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT SAMI.

Navštivte nás na našich pobočkách:

Domažlice

Domažlice

Česká síť, s.r.o.
Boženy Němcové 120
344 01, Domažlice

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Klatovy

Klatovy

Česká síť, s.r.o.
Pražská 184
339 01, Klatovy

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Plzeň

Plzeň

Česká síť, s.r.o.
Kaznějovská 60
323 00, Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
Od 1.5.2024 uzavřena

Vchod je ze zadní strany bytového domu od Západní ulice.

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. Kvůli vývoji na televizním trhu se může skladba programů měnit.

TOPlist