Energetická řešení

Energetická řešení

pro bytové domy

Energetické řešení bytového domu má některá specifika oproti ostatním řešením. Prvním je potřeba měřit a účtovat odebrané energie. Chytrá elektrárna umí měřit po minutě. Přesně a spravedlivě rozúčtovávat spotřebované energie. Například u elektrické energie odebrané od energetického společenství  umíme přesně rozpoznat, zda elektrická energie pochází ze solární elekrárárny nebo byla mezi tím uložena v baterii nebo nakoupena z veřejné sítě. Podle toho umí přesně určit cenu. Například energie přímo dodaná ze solární elektrárny bude za 1 Kč, energie ze solární elektrárny uložená v bateriích za 2 Kč a nakoupená ze sítě za 4 Kč. Pro domácnost to znamená, že když budou například prát a vařit když svítí sluníčko, vyjde vyprání jedné pračky na 1 Kč, ale když budou prát v noci, tak je vyjde na 4 Kč. 

První otázka, která většinou padne při jednání je, kolik nás to bude stát. Je zcela chybná. Správná otázka je, jak rychle se nám investice vrátí. Návratnost investice je okolo 3-5 let. Záleží na velikosti plochy na umístění solárních panelů, cen energií a chování domácností. 

Hlavní část energetického řešení bytového domu a je jedno zda je to SVJ nebo nájemní dům je fotovoltaická elektrárna. Skládá se z panelů včetně konstrukcí. Panely jsou většinou umístěny na střeše, ale mohou být umístěny i na svislých konstrukcích, na stěně, balkonech. Mohou plnit funkci plotu, zastřešení parkovacích míst. Navíc se dá plocha na střeše optimálně využít správným směrováním. Nemusí být jen na jih, ale orientace východ – západ je pro ekonomiku projektu velice dobrá. Vejde se větší výkon elektrárny na stejnou plochu a navíc vyrábí od východu slunce do jeho západu. V době, kdy je větší spotřeba v domě a vyšší cena energie na spotovém trhu. Získáte dotaci 15.000,- Kč na jednu kWp panelů. 

Druhá podstatná část elektrárny je měnič s bateriemi. Měnič, aby šlo optimalizovat energetické fungování celého systému musí mít přesnou regulaci fungování – směrování energie podle aktuální potřeby. Zabránit nechtěným přetokům do veřejné sítě. Nakupovat energii jen v době kdy je levná – umět nabíjet baterie nejen ze solárních panelů, ale i z veřejné sítě. Toto umožňuje prodávat přebytky za nejvyšší ceny a naopak nakupovat elektrickou energii v době, kdy je nejlevnější. Baterie jsou optimální o kapacitě, která umožní akumulovat energii potřebnou pro celodenní provoz celého domu. Dotaci získáte na 1,5 násobek výkonu panelů a je 10.000,- Kč za 1 kWh baterie. 

Dále dostanete dotaci 5.000,- Kč za připojení bytu do energetického společenství. Celý dům nebo vchod se připojuje na jedno odběrné místo. Vyúčtování spotřebované energie probíhá každý měsíc. Je hlídaná úhrada a v případě, že není provedena, tak upomínán odběratel. Podklady jsou předány do účetnictví domu.

Druhá část energetického řešení je optimalizace výroby a spotřeby tepelné energie. Jak na ohřev vody tak topení. Řešení obsahuje výrobu – většinou tepelné čerpadlo a další zdroj a jejich přepínání podle toho, který je ekonomicky výhodnější. Tepelné čerpadlo například při ohřevu teplé vody má ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou 0 provozní náklady. Stejně tak zajišťujeme měření a rozúčtování podle reálné spotřeby a v souladu s příslušnými vyhláškami.

Na celý projekt včetně případného zateplení nebo stavebních úprav umíme zajistit jak dotace tak financování za velice výhodných podmínek. Bytové domy mají velice štědré dotace z programu Nová zelená úsporám. Navíc mohou získat i dotaci na nabíjecí místa elektromobilů, zateplení, využití odpadní vody, zelenou střechu, výměnu tepelného zdroje.

Bytový dům je z hlediska dotací dům o 4 a více bytech.V současné době je potřeba pro využití dotací souhlas všech majitelů nemovitosti, u SVJ stačí souhlas schůze, nemusí být souhlas všech majitelů domu. Instalaci solární elektrárny získáte elektrickou energii na přibližně 40 let za cenu přibližně 80 haléřů za 1 kWh. Teplou vodu za pomocí solární energie a tepelného čerpadla za cenu přibližně 1 Kč za 1 kWh. Nikdy ji takto levně jinak nevyrobíte ani nekoupíte.  Je to cesta, jak snížit náklady na bydlení všech obyvatel domu. Řešení nejen postavíme, ale i provozujeme. Máme vhodné řešení jak pro SVJ tak činžovní domy. U SVJ můžete prodejem energií i plnit fond oprav. U činžovního domu je to další forma výdělku, jak na elektrické energii, tak teplé vodě i topení. Protože je každý dům specifický, je kalkulačka jen orientační. Zpracujeme vám ekonomicky optimální energetické řešení včetně jeho ceny a možnosti financování. Neváhejte a využijte drahé energie ve svůj vlastní prospěch. Málo kdo je tak bohatý, aby platil zbytečně drahé energie.

Instalace elektrárny

Po podání žádosti o paralelní připojení na distribuční společnost a její schválení je podepsán návrh smlouvy na připojení elektrárny a většinou navýšení jističe pro celý dům. Je nutno schválit umístění elektrárny na dům všemi majiteli domu a podepsat souhlas s umístěním elektrárny. Poté se se zástupcem domu podepíše smlouva o dílo, kde se specifikují parametry elektrárny a její umístění.
Po uhrazení zálohy začíná vše objednáním materiálu a postupnou instalací. Instalace se skládá z několika následných kroků.
První je instalace chytrého měření na všechny odběrná místa připojené do energetického společenství domu. Tento krok je nezbytný z několika důvodů. Použije se pro přesné měření spotřeby elektrické energie a následné vyúčtování. Získá se přesný profil spotřeby elektrické energie a může se podle něj doladit návrh řešení celé elektrárny a případně velikost hlavních jističů a správně nadimenzovat hlavní elektrické rozvody v domě.
Další krok je vybudování nových elektrických rozvodů v domě a připojení jednotlivých odběrných míst k těmto rozvodů. Poté se může začít budovat samotná elektrárna. Umístění konstrukcí s panely vně domu, umístění měniče s bateriemi ve vhodném prostoru a vzájemné propojení a připojení jednotlivých částí. Instalace bezpečnostních prvků.
Po dokončení elektrárny je spuštěn zkušební provoz bez přetoků do sítě. Zajištěna revize celého projektu, vystavena faktura na zbytek ceny, podaná žádost na distribuční firmu na připojení elektrárny pro prodej přebytků a podaná žádost o dotaci.
Po výměně elektroměru a připojení distribuční firmou se mohou začít prodávat případné přebytky do sítě.
Stejně tak umíme zakomponovat do energetického hospodářství domu i tepelné čerpadlo. Vše měřit, regulovat a účtovat.

 Provoz elektrárny a celého energetického hospodářství domu

Díky chytrému řízení se celý energetický provoz domu ekonomicky optimalizuje. Díky bateriím se maximalizuje množství energie ze samovýroby i vámi spotřebovanou. To přináší největší zisk, nemusíte za ní nikomu platit a lépe a rychleji se Vám vrací počáteční investice. Optimální je i změna chování obyvatel domu. Pořizovat nové spotřebiče tak, aby byly chytré a uměly komunikovat s řízením elektrárny a maximálně se využila energie v době výroby – když svítí sluníčko. Minimalizují se tak energetické ztráty, stačí menší baterie a baterie déle vydrží. Klidně pak celou životnost elektrárny s velkou kapacitou.
Přebytky výroby elektrické energie se ukládají do baterií na dobu kdy se vyrábí méně než se spotřebovává. Typicky na podvečer a noc. Energie z baterie je o něco dražší než z přímé výroby, o odpis baterie a ztráty s uložením a zpětném odběru z baterie. Odpis máte zaplacen v pořizovací ceně elektrárny, takže zdražení energie oproti přímo vyrobené ztrátami je o cca 10%. Bavíme se o ceně energie ze slunce ve výši cca 1 Kč za 1 kWh, u energie z baterie 1 Kč a 10 haléřů.
Při nedostatku energie v bateriích a nízké výrobě je energie dokupována. Díky hybridnímu měniči, který má i integrovanou nabíječku baterií z distribuční sítě a chytrému řízení je nakupována v době, kdy je nejlevnější a v optimálním množství. Například v zimě je nakoupena v noci, kdy je její cena například 2 Kč za 1 kWh a nabity baterie na celý další den a ne ve chvíli kdy je potřeba a stojí 10 Kč za 1 kWh.
Důležitý benefit je i to, že jste z velké části chráněni proti výpadkům elektrické energie. Krátké vůbec nezaregistrujete a při delším podle ročního období maximálně budete muset upravit své chování. Například neprat, nemít nádobí v myčce, nevysávat. Ale to se bavíme jen o době, kdy ostatní nemohou dělat nic. Vy se jen omezíte v některých činnostech. Pořád můžete vařit, jde Vám lednička, počítač, televize, Internet, topení.
Integrace tepelného čerpadla do energetiky domu Vám zlevní teplo a teplou vodu. Výše úspor záleží na topném médiu a jeho ceně. Při výrobě tepla pomocí elektrické energie ze solární elektrárny se včetně odpisů dostáváte na cenu 1 Kč za 1 kWh tepla. Díky vysoké účinnosti a špičkové regulovatelnosti je to nejlevnější energie na trhu. Levněji snad vyjde jen samovýroba dřeva z vlastního lesa. Ale nesmíte do toho počítat svoji práci. Díky přesnému řízení tepelného čerpadla podle dostupných dat včetně předpovědi počasí a ceny elektrické energie dosahujeme výborných výsledků. Jako doplňkový zdroj tepla doporučujeme nechat i stávající zdroj. A to z několika důvodů. Záloha se vždy hodí. Ve velkých mrazech se může stát, že stávající zdroj bude produkovat teplo levněji a kombinace dvou zdrojů ušetří investiční náklady, protože bude stačit méně výkonné tepelné čerpadlo. Plynový kotel a automatický kotel umíme ovládat tak, aby celý systém byl ekonomicky optimální.

nabízíme řešení pro každého

rodinné domy

bytové domy

živnostníci a malé firmy

střední a velké firmy

POTŘEBUJETE PORADIT? KLIDNĚ NÁM ZANECHTE SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT SAMI.

Navštivte nás na našich pobočkách:

Domažlice

Domažlice

Česká síť, s.r.o.
Boženy Němcové 120
344 01, Domažlice

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ – STŘEDA 9-12 / 13-16 hodin,
PÁTEK 9-12 / 13-16 hodin

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Klatovy

Klatovy

Česká síť, s.r.o.
Pražská 184
339 01, Klatovy

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9-11 / 12-16 hodin

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Plzeň

Plzeň

Česká síť, s.r.o.
Kaznějovská 60
323 00, Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 9-12 / 13-17 hodin

Vchod je ze zadní strany bytového domu od Západní ulice.

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. Kvůli vývoji na televizním trhu se může skladba programů měnit.

TOPlist