Jak na fotovoltaiku na bytovém domě? Hlavně chytře

Co by taková správná elektrárna pro bytový dům měla umět? Měla by zabezpečit energetické nároky nejen domu, ale i všech jeho obyvatel. Toho lze dosáhnout jedině tím, že dům kompletně zapojíte za střídač a bude fungovat jako BackUp celého domu. O výpadcích elektrické energie tak ani nebudete vědět. Celý dům se totiž sjednotí do jednoho odběrného místa.

Například společnost Česká síť to umí zařídit tak, abyste neplatili za navýšení příkonu jističe pro toto odběrné místo ani korunu. Distribuční firma odmontuje všechny ostatní elektroměry a instalují se nové, odpočtové, které průběžně měří spotřebu jednotlivých bytů. Také je nutno tuto spotřebu předávat domu, aby se vyúčtovala jednotlivým bytům. Navíc si každý dům může udělat cenotvorbu nasvícené elektrické energie sám. A za rok jí není vůbec málo.

Dále je nutno celou stavbu provést podle platných zákonů a legislativy. Udělat statiku střechy, požárně bezpečnostní řešení, celý systém navrhnout tak, aby byla výroba co nejrovnoměrněji rozložena jak v průběhu dne, tak i roku. Takové chytré řešení zvětší využití vyrobené elektrické energie v domě a sníží nákupy mnohem dražší elektrické energie ze sítě a lépe využije baterie, budou se méně cyklovat a celý systém bude spokojenější a tím i funkčnější.

Dotace sníží náklady na polovinu

Firma Česká síť nabízí také to, že například instaluje monitory na chodby, kde se všichni dozví aktuální informace a určený člověk má kompletní přístup k chování a nastavení elektrárny. Důležité je také vyřídit dotaci, která činí polovinu ceny. Ve strukturálně postižených krajích dokonce 55 %.

A co je pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva podstatné, dotaci dostanou dopředu. Není tak třeba plná částka, stačí polovina. A ani to ne, Česká síť totiž vyřídí úvěr, který splatíte z úspor za elektrickou energii během 5 let. Potom ji máte zadarmo. Většinou i s novými elektrickými stoupačkami.

Příklad FVE na bytovém domě

Představme si vzorový příklad: panelový dům s plochou střechou, 2 vchody, 36 bytů. Na střechu se vejdou panely o výkonu 49,5 kWp. V bývalé prádelně je osazen střídač o výkonu 50 kW. Baterie jsou o kapacitě 80 kWh. Je zpracována statika, požárně bezpečnostní posouzení, kdy je nutno udělat požární tlačítka, podle vyhlášky a pro lepší provoz budou na všech panelech instalovány optimizéry s jednotkou, která zabezpečí jak monitoring elektrárny po jednotlivých panelech, tak hlavně při zmáčknutí požárního tlačítka rozpojí všechny panely od sebe a zabezpečí, že na střeše nebude více jak 60 V. Celá instalace tak splňuje vyhlášku č. 114/2023, kdy je s velkou rezervou dodrženo bezpečné napětí v tomto případě do 60 V. Stejně tak vypne baterie od střídače, při vypnutí hlavního jističe nebude v domě žádný nebezpečný elektrický proud a může se bezpečně pracovat na zařízení a nebo hasit.

Dále jsou instalovány nové elektrické stoupačky. Staré byly s hliníkovými kabely, nové jsou měděné a měření probíhá poddružnými elektroměry pro jednotlivé byty.

Dům stojí celá zakázka 2,5 milionu korun, ale na jednu polovinu má od České sítě vyřízenou a vyplacenou dotaci dopředu. Celá instalace tak po vyřízení dotace vyjde na 1,25 milionu korun. Elektrické stoupačky by se stejně musely měnit a cena by byla minimálně 500 tisíc, takže skutečný náklad na elektrárnu je 750 tisíc korun. Tato elektrárna vyrobí ročně přibližně 44 MWh elektrické energie. V domě se spotřebuje 30 MWh elektrické energie, zbytek se prodá. Roční úspora na vyrobené elektrické energii je 240 tisíc korun. Přebytky se prodají za přibližně 35 tisíc korun a tím, že dům může elektrickou energii nakupovat na spotu ušetří dalších 30 tisíc korun ročně. Celkový přínos ročně je 305 tisíc korun. Návratnost vložených prostředků je dva a půl roku.

Do systému není nutné vkládat ani korunu, Česká síť rovněž zajistí úvěr, který by měl být splacen za 5 let. Elektrická energie bude již od instalace systému levnější a splátky uhradí dům tím, že zálohy, které si obyvatelé domu mohou ponížit, budou platit místo obchodníkovi s elektrickou energií do domu. Dům potom z těchto peněz zaplatí splátky a nakoupí zbytek elektrické energie. Buď za nasmlouvanou cenu od obchodníka, nebo díky chytrému řízení Chytrou elektrárnou na spotovém trhu v době nejnižších cen.

Tepelné čerpadlo zlevní vodu

Celý systém je dobré vylepšit o tepelné čerpadlo na ohřev vody. Je však potřeba, aby bylo řiditelné. Česká síť nabízí za tímto účelem Čhytrou elektrárnu, která zařídí, aby tepelné čerpadlo využívalo přebytky z panelů a případně nízké ceny na spotu. Na toto tepelné čerpadlo je možné využít dotaci ve výši 50 %. V určitých krajích dokonce 55 %. 1 kWh energie v teplé vodě poté vyjde na méně než 1 korunu, spíše na 50 haléřů. V době, kdy se to nevyplatí, bude voda ohřívána stávajícím zdrojem, buď plynem nebo centrálním vytápěním. Návratnost po dotaci je podle ceny tepla od 1 do 2 let.

A co je důležité, jak je dodavatel pojištěn. Je třeba si uvědomit, že v případě požáru jdou škody i do větších desítek milionů korun. Česká síť je pojištěna na 100 milionů korun.

Ekologické řešení je v tomto případě to nejekonomičtější. To stejné platí i pro firmy a rodinné domy a hlavně vesnice a obce.

Bližší informace na naší stránce Energetické řešení pro bytové domy, ekonomické úspory (ceskasit.cz)

Střídače bytovka Praha

Střídače bytovka Praha

Bytový dům o 110 bytech Praha

Bytový dům o 110 bytech

Bytový dům Železná Ruda, FVE 30 kwp, baterie, 50 kwh pro 25 bytů

Bytový dům Železná Ruda

Střídače Železná Ruda

Střídače Železná Ruda

TOPlist