Vážení zákazníci, dovolte abychom Vás informovali o zavedení organizačních změn v obsluze a servisu. Aktuální bezpečnostní situace v ČR nás nutí k zavedení bezosobního styku s našimi zákazníky. S účinností od pátku 13. 3. 2020 z toho vyplývají následující pravidla:

Realizaci nových přípojek a servisu v domácnostech ponecháme na zhodnocení technikem, zda je riziko malé a lze připojení nebo servis provést. Po dobu zvýšeného rizika nákazy nebudeme konfigurovat zákaznická zařízení. Technik bude udržovat odstup od dalších osob minimálně 3 metry a instalace nebo servis může být proveden jen v dobře vyvětraných prostorách.
Stejně tak budou omezeny i ostatní činnosti techniků v domácnostech a společných prostorách domů. Vše směřujeme k tomu, abychom se nedostali do karantény a zajistili funkčnost celé sítě. Proto tato omezení. Zároveň se nebudou provádět žádné servisní práce na přístupové síti mimo akutních.
Uzavíráme všechny pobočky pro styk s veřejností a budou v provozu jen na základě telefonické a elektronické komunikace. S tím je spojena nemožnost hotovostních plateb na pobočkách.
Prodej nových routerů, což je většina závad v domácnostech, bude zajištěn tak, že bude předán technikem bezkontaktně na otevřeném prostranství, popřípadě včetně platby.
Primárním cílem naší činnosti je nyní zajištění provozu stávajících datových přípojek.
Stále jsme však pro Vás k dispozici na telefonním čísle 777 59 66 69 a to v pracovních dnech od 9:00 – 16:00 hodin. Mimo tuto dobu zanechte vzkaz, ozveme se Vám.
Na vzniklou situaci máme připraven přesný scénář tak, abychom pro Vás dokázali zajistit plnohodnotné služby bez velkých omezení.
Vyzýváme Vás však, abyste dbali zvýšené opatrnosti na Vaši přípojku. Tedy v případě potíží je nejlepší nás nejprve telefonicky kontaktovat a teprve po konzultaci konat dle našich instrukcí. Neodbornými zásahy s Vaší strany by mohlo dojít k takovým změnám, které bychom již nedokázali jednoduše opravit a vyžadovalo by si to návštěvu našeho technika na místě, což bude s velkou pravděpodobností nemožné. Přesto se nebojte, že byste zůstali bez internetu, naprostá většina problémů je řešitelná i za současné krizové situace.

Dále Vás žádáme, vzhledem k obrovskému provozu na síti, aby byla zachována co největší kvalita služeb, abyste vy i Vaše rodiny, zejména ratolesti směrovali stahování většího objemu dat (většinou filmů) do doby mimo špičku – od 16 do 24 hodin. Omezení se týká zejména bezdrátových přípojek. Tím zajistíte kvalitní připojení nejen sobě, ale i všem ostatním. V případě nerespektování takovéhoto slušného chování, mohou být těmto zákazníkům dočasně sníženy maximální rychlosti.

TOPlist