Píši jako nevoják, nesnášející násilí a vyhrožování silnějších slabším.

Ale je třeba si uvědomit několik závažných okolností.

Rusko alias Putin již napadl bez vyhlášení války území naší vlasti. Ano jedná se útok ve Vrběticích na Zlínsku dne 16. října 2014 a jednalo se o napadení vojenského cíle na cizím území státní mocí nepřátelské mocnosti. Navíc bez vyhlášení války.

Takže pro naplnění článku 5 smlouvy NATO již došlo. Proto by se měla celá NATO a Evropská unie rozhodně bránit Ruské agresi a co nejúčinněji pomoci UKRAJINĚ.

První pomoc musí být v oblasti vojenské. Co nejrychleji a nejúčinněji vyzbrojit UKRAJINU. Dodat jim IHNED veškeré potřebné zbraně, zvláště protitankové a protiletecké systémy, pasivní radary, zajistit výcvik a pomoci s logistikou.

Osobně se zasazuji za okamžité přijetí UKRAJINY do NATO a aktivaci článku 5 smlouvy NATO.

UKRAJINA nebrání jen sebe, ale brání nás všechny. Protože s jídlem roste chuť. Navíc je to humanitární gesto, když se Rusko stáhne za své hranice, nebude potřeba pomáhat uprchlíkům.

Dále musíme pomoci UKRAJINĚ ekonomicky. Pomoci co nejrychleji s obnovou ekonomiky po porážce RUSKA. Včetně případného přijetí Ukrajiny do EU.

Další nezbytné kroky – ukončení hybridní Války v kyberprostoru. Zákaz všech proruských webů a vyhoštění všech autorů dezinformačních článků. Jasně definovaným zákonem a trestní odpovědností za šíření těchto informací.

Ekonomické – co nejbrutálnější odříznutí Ruské federace od zbytku ekonomiky světa. Totální zákaz financování jakékoliv ekonomické činnosti na území Ruské federace, odpojení od všech ekonomických a politických institucí po světě. A hlavně co nejrychleji vyřešit energetickou závislost Evropy na Rusku. Smysluplně nakopnout Green Deal na raketovou rychlost. Jakoukoliv energii, kterou si vyrobíme sami nemusíme koupit od Ruska. Plyn pro chemickou výrobu a zimní sezonu dovézt z jiných lokalit, dobudovat napojení ropovodů na střední východ, což sice taky není žádná výhra, ale v současné době nutnost a hlavně se což se opakuji zbavit závislosti na fosilních palivech. A zmrazení, konfiskace majetku Ruského státu a lidí napojených na čelní představitele Ruské federace a jeho prodeji a tyto peníze předat UKRAJINĚ na pokrytí válečných škod. Jako příklad bych uvedl SBERBANK, zásobníky plynu, Škoda jaderné strojírenství, plynovod NORDSTREAM a podobně.

Investovat finanční a vědecké prostředky do vnitroročního skladování energie. Mezi létem a zimou. Například do ethanolu, methanolu, čpavku nebo čehokoliv bez problému skladovatelného a použitelného ve spalovacích motorech, palivových článcích a podobně.

Ing. Jaroslav Rada, hrdý otec rodiny, majitel firmy, člověk zajímající se o politiku, ekonomii, energetiku a IT specialista.

K tomu přidávám okamžité kroky, které podnikám jako majitel firmy.  Vyřazení ruského televizního kanálu z kouzelné televize a veškeré platby se SBERBANK budou vráceny. Nebudou akceptovány.

Dále připravujeme podpisovou akci na pomoc Ukrajině, aby se vlády rozhoupaly a pomohly vojensky a zlikvidovaly Putina ekonomicky.

TOPlist