Solární energie

Solární energie

pro rodinné domy

Zjistěte si naší cenu

solární Kalkulátor

Pomocí naší kalkulačky si můžete orientačně spočítat výkon, výnosy a pořizovací cenu solární elektrárny.

instalace

Stručný postup instalace solární elektrárny.

vzorová kalkulace

Připravili jsme pro Vás vzorovou kalkulaci solární elektrárny s akumulací.

Energie pro rodinné domy

V současné době raketově se zvyšujících cen energií máte jen 2 možnosti jak udržet výdaje pod kontrolou nebo na nich vydělat. První nesmírně důležitá část je úspora ve spotřebě energií. Správným zateplením a hospodařením s energiím se dá ušetřit klidně ½ energií. Při dnešních cenách to může být klidně 100.000,- Kč ročně.
Druhá oblast, kde se dá nejen ušetřit, ale dokonce i pěkné peníze vydělat je výroba energií. Přesně řečeno přeměna energie ze slunce a pro Vás užitečnější tepelnou nebo elektrickou energii. A tím vyřešíte dvě energetické oblasti. Jedna je teplo, až již ohřev teplé vody nebo topení v mezisezoně. Případně v létě ohřev bazénu. Na to slouží termické solární kolektory. Můžete na ně obdržet dotaci a návratnost je vlastně téměř okamžitá. Může být i jen jeden jediný rok. Jen je většinou náročnější na stavební úpravy.

A druhá oblast je výroba a skladování elektrické energie. To jsou obligátní solární panely. Projektujeme systémy tak, aby co v největší míře splňovaly Vaše požadavky. Jak na umístění, vzhled, ale hlavně ekonomickou použitelnost a výnosnost. V tom jsme jiní než všichni ostatní. Vaše solární elektrárna neslouží k navýšení našeho zisku, ale navrhujeme ji tak, aby maximalizovala Váš profit.

Toho dosahujeme několika parametry v návrhu. První nejdůležitější parametr je kam panely umístíte. Z toho plyne kdy a kolik budou vyrábět. Panely umístit tak, aby co nejvíce vyráběly v době, kdy si elektřinu co nejvíce spotřebujete. Dosáhneme tím co nejnižšího účtu za elektřinu. Dále se tím dosáhne, že elektřinu, kterou nespotřebujete nebo neuskladníte v bateriích budete prodávat za co nejvyšší cenu.

Celý systém nadimentuzejeme tak, aby splnil Vaše potřeby a maximalizoval Váš profit. Ano elektrárna Vám chytrým řízením může nejen ušetřit značné finanční prostředky, ale dokonce může i 10 tisíce vydělat. Ano i vy můžete být malým solárním baronem. Nebo dokonce velkým. Jak na to jdem? K elektrárně, která je vybavena bateriemi, bez nich je to většinou ekonomický nesmysl dokážeme chytrými nákupy energie a její prodejem vydělat a ušetřit další peníze navíc. Nákup bude prováděn, když je energie nejlevnější.

Prodej z části když je nejdražší. Celá elektrárna je řízena na základě predikce Vaší spotřeby, výroby na základě historických dat a předpovědi počasí a napojena na trhy s energiemi. Proto optimalizujeme ekonomiku provozu.

A co je nejlepší, ani ji v současné době nemusíte platit celou sami. Zajistíme pro Vás dotace v optimální výši. Monitorujeme a aktivně se účastníme všech vypsaných dotací. Pro domácí elektrárny primárně Nové zelené úsporám, pro větší instalace RES+.

V naší kalkulačce si orientačně můžete spočítat ekonomiku elektrárny. Je důležité myslet na to, že na 1 kWp elektrárny potřebujete cca 4 m2 na umístění panelu. Na 10 kWp elektrárnu cca s mezerami 45 m2. Baterie a elektronika potřebují cca 1m2 optimálně v prostoru, kde nemrzne. Baterie mají rádi teplotu 20 – 25 °C.

V případě potřeby Vám zajistíme financování. Případně Vám namontujem elektrárnu, budete odebírat elektřinu za jasně daných podmínek až na 20 let a potom přejde do Vašeho majetku zdarma.

nabízíme řešení pro každého

Energie pro rodinné domy

rodinné domy

Energie pro rodinné domy

bytové domy

Energie pro rodinné domy

živnostníci a malé firmy

Energie pro rodinné domy

střední a velké firmy

Postup instalace fotovoltaické elektrárny

Vážení zákazníci,
máme pro Vás připraven postup, jak instalujeme fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE).
Postup se drobně liší. V případě, že je FVE ostrovní je postup jednodušší. Odpadá totiž potřeba komunikace s distributorem, povolení připojení a pak samotné připojení na síť. Je třeba si ale uvědomit, že v tomto režimu nejsou povoleny žádné přetoky do sítě. Přetokům v tomto režimu rozhodně nezabrání žádné zařízení včetně Wattrouteru.

1.

První krok je měření impedance propojení. Změří se revizním technikem a předá distributorovi v rámci žádosti o paralelní připojení výrobny elektrické energie. Distributor v odpovědi sdělí své podmínky. Podle těchto podmínek (př. počet fází, výkon) můžeme navrhnout FVE. Čili po sdělení podmínek distributora s Vámi, jako potenciálním zákazníkem, probereme přesné možnosti a parametry FVE tak, aby splnily Vaše požadavky a očekávání. Navíc s optimalizací a s ohledem na výši dotace.
Z dotazníku vyplynou podklady pro projektovou dokumentaci. Na základě předběžného projektu je vypracována cenová nabídka a případně smlouva o dílo. Po podpisu smlouvy o dílo a uhrazení zálohy je vypracován hlavní projekt. Následně může být zažádáno o dotaci.

2.

Dalším krokem je objednávka materiálu. Ihned jak materiál bude u nás skladem, začneme s instalací FVE a rozběhneme zkušební provoz. Revizní technik provede zdokumentování skutečného stavu provedení elektrárny a bude zpracována výstupní revize.

3.

Poté je funkční rozběhnutá elektrárna předána Vám, zákazníkovi. Distributorovi jsou zaslány veškeré podklady pro připojení FVE do distribuční sítě. Jako poslední krok je provedeno konečné vyúčtování díla. Po uhrazení celé kupní ceny jsou podklady předány k proplacení dotace.

4.

Do připojení elektrárny distributorem může být FVE (mimo zkušebního provozu) provozována jen v ostrovním režimu. Díky přesnému řízení FVE Vám toto můžeme zajistit, jen je nutno počítat s tím, že do připojení k síti není možné využívat plně výrobu a plné možnosti elektrárny.

Další doporučení

  • Dále Vám doporučíme optimální strategii prodeje přebytků z elektrárny tak, aby to pro Vás bylo co nejekonomičtější.
  • V případě chytrého řízení se software zaučuje delší dobu. V některých parametrech to trvá týdny, v některých déle než rok.
  • V případě, že nebude podepsána smlouva o dílo, budou fakturovány jen skutečné náklady za odvedené práce. Například měření impedance připojení, sepsání žádosti distributorovi a podobně.

POTŘEBUJETE PORADIT? KLIDNĚ NÁM ZANECHTE SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT SAMI.

Energie pro rodinné domy

Navštivte nás na našich pobočkách:

Domažlice

Domažlice

Česká síť, s.r.o.
Boženy Němcové 120
344 01, Domažlice

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ – STŘEDA 9-12 / 13-16 hodin,
PÁTEK 9-12 / 13-16 hodin

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Klatovy

Klatovy

Česká síť, s.r.o.
Pražská 184
339 01, Klatovy

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ, STŘEDA 9-11 / 12-16 hodin

Pátek 9-11/12-15 hodin

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Plzeň

Plzeň

Česká síť, s.r.o.
Kaznějovská 60
323 00, Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 9-12 / 13-17 hodin

Vchod je ze zadní strany bytového domu od Západní ulice.

KONTAKT:
777 596 669
obchod@ceskasit.cz

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. Kvůli vývoji na televizním trhu se může skladba programů měnit.

TOPlist